MUCTC.VN - 15 năm kinh điển tái hiện
Trực tuyến:
1
Máy chủ:
 
Hiện tại:
 

Nhân vật

Bảng xếp hạng
HệNhân vậtCấpResetBang hộiVị tríReset cuối
1Phục Ma Pháp SưQueen400162SlayerTarkan00:05:49 16-04
2Thiên VươngKING400162FriendsDungeon00:06:09 16-04
3Pháp SưTangLoan400162Nixies Lake00:24:22 16-04
4Thiên NữYahoo400162SlayerTarkan06:26:19 16-04
5Thiên Sứhuntervn400162HuynhDeTarkan06:30:06 16-04
6Thiên TướngHello400162HuynhDeAida06:32:52 16-04
7Thiên NữBUFF400162HuynhDeTarkan06:33:52 16-04
8Thiên TướngSnowBeer400162HuynhDeLorencia08:25:47 16-04
9Thiên KiếmBamBoo400162HuynhDeDungeon11:31:45 16-04
10Thiên Sứphonggia400162HuynhDeBarracks of Balgass12:50:33 16-04
11Thiên Vươngbaoduy21163162HuynhDeSwamp of Darkness17:18:12 16-04
12Thiên SứMaster400158HuynhDeLorencia06:11:12 14-04
13Quyền VươngKiller400158FriendsDevias11:09:14 14-04
14Quyền VươngTrauNhuBo400158Noria17:01:41 14-04
15Thiên SứNoNaMe400154Elbeland08:34:55 12-04
16Thiên VươngHullk389154SlayerAida20:41:23 12-04
17Thiên TướngGaRung400152Nars00:40:00 11-04
18Thiên VươngFario400149HuynhDeAida01:12:28 10-04
19Thiên NữHolyshjt400149Lorencia05:01:22 10-04
20Thiết BinhKingRF400146Barracks of Balgass00:14:41 09-04
21Thiên Sứ0201400146Lorencia05:09:31 09-04
22Phục Ma Pháp SưDevilG400144SlayerLorencia12:45:25 08-04
23Quyền VươngTranHoang400143SlayerScorched Canyon00:00:01 08-04
24Thiên KiếmHanYu400141SlayerNoria07:51:34 08-04
25Thiên TướngQhoangHP10141SlayerNoria20:14:56 07-04
26Thiên NữHoaHoaHP10141SlayerNoria20:18:07 07-04
27Thiên NữQuanBui04400138SlayerKubera Mine00:37:31 05-04
28Thiên SứCuThor400138Barracks of Balgass06:00:17 05-04
29Thiên NữHanJiJong400138SlayerAida06:09:30 05-04
30Thiên VươngHanVu400138SlayerBarracks of Balgass06:12:57 05-04
31Thiên NữSaansBuf400136SlayerAtlans Abyss01:10:52 04-04
32Thiên NữNancy400136HuynhDeScorched Canyon01:52:39 04-04
33Thiên Nữnancy2400136HuynhDeScorched Canyon02:01:12 04-04
34Thiên VươngSunn400136SlayerKubera Mine02:17:14 04-04
35Thiên NữNancy3400136Scorched Canyon02:43:18 04-04
36Thiên TướngQuanBui400136SlayerNoria05:22:51 04-04
37Thiên NữQuanBui02400136SlayerAtlans05:30:00 04-04
38Thiên SứQuanDW400136SlayerElbeland05:31:55 04-04
39Thiên NữQuanBui03400136SlayerAtlans05:35:32 04-04
40Thiên NữTuAnhh400136FriendsAtlans05:37:03 04-04
41Thiên NữTamTit400136FriendsAtlans05:37:52 04-04
42Thiên NữNg0cAnk400136FriendsAtlans05:37:58 04-04
43Thiên NữTiennh400136FriendsAtlans05:39:30 04-04
44Thiên TướngSuperMan400135SlayerNoria23:40:04 04-04
45Thiên SứHoangSoul13131Noria23:20:11 05-04
46Thiên SứSaansMNS400130SlayerKubera Mine01:00:50 02-04
47Thiên NữBaoBao400129Devias20:55:36 08-04
48Thiên TướngHero400128SlayerLorencia02:15:27 01-04
49Thiên TướngSess400128SlayerLorencia03:29:33 01-04
50Thiên NữDelete400128SlayerElbeland03:45:20 01-04
Cập nhật lần cuối @ 01/01/1970 - 08:00 AM